Loven om lukkethed

"Symboler, der står i samme ramme, opfattes som hørende sammen."

Gestaltloven om Lukkethed

Selv om formerne er forskellige vil vi gruppere figurerne efter rammerne.

Og selv om vi ændrer på farverne, vil vi stadig opfatte, at det er figurerne i rammerne, der hører sammen.

Gestaltloven om Lukkethed

Gestaltlove i praksis

Gestaltlove. Loven om lukkethed

Aarhus Kommunes Biblioteker 5-10-2008

Gestaltloven om lukkethed i fuld udblæsning. Masser af lukkede bokse på Aarhus bibliotekernes hjemmeside. Boksene i midten er sågar anbragt inde i en større boks.

Når man holder cursoren over billedmenuen i bunden dukker der ekstra informationer op i endnu en boks

Men også gestaltloven om lighed ses i samme billedmenu. Alle billeder har fået en mørkegrøn bjælke i toppen for at vise, at de hører sammen.

Loven om lukkethed

I skærmdesign bruger vi ofte gestaltloven om lukkethed. Vi placerer vores tekster og billeder i forskelige former for bokse og rammer. Det skaber overblik over, hvilken information, der hører til hvor. Så gestaltloven om lukkethed, gør os i stand til at overskue sider med selv rigtig meget information.

Ved at ramme elementerne ind, kan du også placere dem tættere på hinanden, uden at det går ud over overskueligheden. Ergo kan du også placere en større mængde information på den samme plads, når du bruger gestaltloven om lukkethed.

Rammer er også gode, hvis du vil samle elementer, der er meget forskellige. Eksemplet til venstre viser at rammerne kan overvinde selv store forskelle på elementers udseende.

Du kan finde gode eksempler på, hvor effektiv denne gestaltlov er på flere af de store nyhedssites som f.eks. dr.dk og tv2.

Endvidere bruges gestaltloven om lukkethed også flittigt i de traditionelle medier som f.eks. aviser, ugeblade og magasiner. Specielt i aviser er det nødvendigt at organisere store mængder af ofte meget forskellige typer information på en overskuelig måde.