Tips til design

Kontraster

Er dit design lidt kedeligt. Prøv at pifte det op ved at bruge nogle kraftige kontraster.

Kontrast

Gestalt lovene. Figur

Rubins vase.
Hvad er forgrund?
Hvad er baggrund?
Gestaltloven om figur og grund

Gestaltlovene

Gestaltlovene handler om perception. Lovene beskriver, hvordan vi sanser, og forsøger at give bud på, hvordan den menneskelige hjerne opfatter sammenhænge i omverdenen.

Getaltlovene udspringer af videnskabelig forsøg, og de virker meget logiske.

På de følgende sider vil jeg beskrive, hvordan den enkelte gestaltlov, kan bruges til at skabe mere overskuelige og brugervenlige webdesign.

Gestaltlove skaber overblik

Brug af gestaltlove i dit webdesign skaber overblik for brugeren. De enkelte gestaltlove hjælper dig med at organisere dine informationer, så brugeren lettere kan overskue indholdet på din siden.

Gestaltlovene sørger altså for at design og funktionalitet går hånd i hånd i stedet for at modarbejde hinanden.

Du kan i undermenuerne finder helt konkrete råd til, hvordan de forskellige gestaltlove kan hjælpe dig i dit webdesign.

Gestaltlove. Elementer og helheder

Her er et par sjove eksempler på, hvordan hjernen forsøger at finde meningsfyldte forklaringer på vores sansninger:

Gestalt lovene. Elementer Gestaltlovene. Helhed

Analyse af elementer afslører ikke helheden. Helheden er mere end summen af de enkelte dele.

Gestaltlovene. Den usynlige trekant

Denne klassiske figur er et andet sjovt eksempel på, at vi sanser mere end det der rent faktisk er. Her ser vi tydeligt en trekant, som rent faktisk ikke er til stede i figuren.

Hvorfor er Gestaltlovene stadig aktuelle?

Gestaltlovene har efterhånden 80-90 år på bagen, men i forhold til skærmdesign er de mere aktuelle end nogensinde.

Mængden af information på nettet er stor, og brugerens opmærksomhed flygtig. Derfor er overskuelighed vigtig for at brugeren hurtigt kan gennemskue, hvad vores hjemmeside kan tilbyde.

Endvidere er det sværere at læse på skærm end på papir. Det giver også et stort behov for at organisere informationerne på en overskuelig måde.

De enkelte gestaltlove handler netop om, hvordan vi som mennesker opfatter og organiserer elementer i vores hoveder. Ved at bruge lovene aktivt kan du få oplysningerne på dine hjemmeside til at hænge bedre sammen.

Det øger brugervenligheden og hjælper din bruger med at fokusere på din hjemmesides indhold.

Gestaltlove

Loven om Figur og Baggrund

Den mindste, afgrænsede figur på arealet vil først blive opfatttet som figuren.

Loven om Nærhed

Symboler, der er anbragt nær hinanden, opfattes som hørende sammen.

Loven om Lighed

Symboler, der ligner hinanden, opfattes som hørende sammen.

Loven om Lukkethed

Symboler, der står i samme ramme, opfattes som hørende sammen.

Loven om Forbundethed

Symboler, der er forbundet, opfattes som hørende sammen.

Bag om Gestaltlovene

Gestaltlovene blev udviklet i starten af 1900-tallet af en række tyske psykologer.

De udførte en række forsøg om, hvordan vi som mennesker sanser. Området kaldes for perceptionspsykologi, og beskæftiger sig ikke kun med synet men med alle sanser. Ud fra deres forskning opstillede de en række "gestaltlove".

Vi har ikke noget ord på dansk som dækker det tyske ord gestalt. Men gestalt henviser til sammenhængende helheder eller totaliteter. På den måde at helhederne ikke åbenbares ved analyse af enkeltdelene. F.eks. vil vi opfatte en række af toner som en melodistump og ikke bare 7 toner efter hinanden.

Så gestaltlovene afslører, at helheden er mere end summen af de enkelte dele.

Her kan du finde mere om gestalt, gestaltpsykologi og gestaltlove:

Gestaltlovene i psykologibasen
Gestaltlove. Psykisk Institut.dk