Loven om forbundethed

"Symboler, der er forbundet, opfattes som hørende sammen."

Gestalt love. Forbundethed

Vi opfatter, at figurerne, der er forbundet med streger eller farver, hører sammen. Og det på trods af, at de har forskellige former.

Selv om man ændrer på farverne, vil vi stadig automatisk parre de figurer, der er forbundne. Se bare her.

Gestalt love. Forbundethed

Gestaltlove i praksis

Gestalt love. Loven om forbundethed

Kirkeministeriet 8-10-2007

Gestalt loven om forbundethed ses her i forbindelsen mellem den røde overskrift, og tekstfeltet helt til højre.

De små billeder i toppen af siden er menupunkter. Når man klikker på dem, skifter overskrift og indholdet i den røde boks.

Til gengæld bryder man en af de andre gestalt love; nemlig gestalt loven om nærhed. Overskrift og tekst er anbragt så langt fra hinanden, at det ikke er åbenlyst, at de hører sammen.

Så det er et godt eksempel på at gestalt love kan modarbejde hinanden, hvis man ikke tænker sig om. Og selv om designet måske er anderledes og utraditionelt i sin måde at udnytte websiden på, går det tydeligvis ud over brugervenligheden.

Af andre gestalt love er også loven om lukkethed meget tydelig her. Alle informationer er anbragt i farvede bokse.

Kirkeministeriet har siden udskiftet siden, men jeg har beholdt den som eksempel på, hvor grelt det kan gå, hvis man overtænker sine webdesign. Det hjælper ikke at have fokus på enkelte gestalt love, hvis man glemmer at overholde de andre.

Loven om forbundethed

Elementer kan være forbundet med hinanden på flere måde. Det kan være ved at man trækker linier mellem de enkelte elementer, ved at lade farvede flader forbinde hinanden eller ved at lade forskellige elementer overlappe.

Linier er gode at bruge, hvis du tvinges til at placere sammenhørende elementer langt fra hinanden.

Det kan f.eks. være forklaringerne i en tutorial, der skal placeres uden for selve illustrationen. Her kan du bruge streger til at forbinde dine elementer. Samme metode bruges også ofte i forbindelse med brugsanvisninger og samlevejledninger.

Eller det kan være hjælpelinier, der leder øjet i brede tabeller. På nettet bliver metoden ofte brugt i forskellige fora.

Forbundne farver ses ofte i forbindelse med menuer. Især er det udbredt ved faneblads-navigation. Her får det aktive faneblad typisk samme farve som indholdet på siden. Hvilket viser samhørigheden mellem menupunkt og indhold. I faneblads navigation bruges gestalt loven om forbundethed også ofte, når man skal vise sammenhængen mellem et hovedmenupunkt og den tilhørende undermenu.

Overlapninger forbinder også elementer, og kan være gode, hvis du skal have samlet meget forskellige elementer.