En online notesbog

Rundfinnet Radeløv i Aarhus

marts 22nd, 2019. Kategori: Foto

Rundfinnet Radeløv er en sjælden dansk bregne, der første gang blev fundet i Aarhus 1995. 10 eksemplarer blev dengang fundet ved Trebroer på Brabrandstien. Radeløven havde etableret sig i fugerne i en kampestensmur under den midterste jernbanebro.

Rundfinnet radeløv vokser normalt i klippesprækker, hvor den foretrækker halvskygge. I Danmark findes den naturligt på det nordøstlige Bornholm. Ellers findes den kun enkelte steder i kulturlandskabet på Sjælland og i Jylland f.eks. i forbindelse med stendiger.

I 2019 er bestanden ved trebroer i Aarhus vokset til 40-50 eksemplarer, og radeløven ser ud til fortsat at brede sig langsomt.

Det meste af bestanden vokser på den vestvendte side af en granitmur, men også på en nordvendt side er der flere kraftige eksemplarer voksende i fugerne mellem granitten.

30-35 eksemplarer af Rundfinnet Radeløv kan tælles på dette billede. Det udgør hovedparten af den nuværende bestand i Aarhus.

På den vestvendte side ud mod Brabrandstien vokser bregnerne tæt i sprækkerne mellem granitblokkene.

Den tætteste bestand af Rundfinnet Radeløv findes på den vestvendte mur.

Rundfinnet Radeløv er også er en populær havebregne (radeløv i haven), og når man kommer tættere på kan man se hvorfor. De lysegrønne småblade står i smuk kontrast til de mørke stængler og er modsat stillede. Sirligt arrangeret i et toradet mønster, hvilket måske har givet navn til radeløv-slægten?

Mellem radeløvens friskgrønne blade kan man se de visne stængler fra sidste års blade.

På den modsatte side af broen og stien på den østvendt granitmur har en enkelt Rundfinnet Radeløv etableret sig. Det må have været for ganske nylig, da bregnen her ikke har synlige visner stængler.

Nyetableret Rundfinnet Radeløv på østvendt granit mur.

Udvikling i den Aarhusianske bestand af Rundfinnet Radeløv

Biolog Bent Vestergaard Petersen har beskrevet den tidlige bestandsudvikling. I 2000 skriver han om opdagelsen:

Rundfinnet Radeløv (gullistet) har haft et par gode år ved Trebroer i Århus. Bestanden er nærmest fordoblet siden de første 10 eksemplarer blev opdaget i 1995. Det kunne være interessant at finde ud af, hvilken underart det drejer sig om, men hvem vil lægge krop til forsøget? For nye læsere af af Gejrfuglen kan det bemærkes, at de små bregner gror på en nordvendt bropille ca. 3 m over Århus Å, og de kan med kikkert beundres fra træbroen midt i åen.

I 2002 er bestanden vokset igen:

Bestanden af Rundfinnet Radeløv på bropillen ved Trebroer over Århus Å har det stadig fint. Den har bredt sig over et større areal de sidste år og der er omkring 40 planter heraf mange store. Da den blev opdaget i 1995 var der ca. 10 individer. Det er den eneste kendte bestand i Østjylland (Århus og Vejle amter). 

Sidste statusopdatering fra Bent Vestergaard er fra 2007:

Mellem graffittien klarer Rundfinnet Radeløv (rødlistet R) sig stadig fint mellem granitstenene, der danner fundament for betonbroen, der fører jernbanen over Århus A – lokalt kendt som Trebroer (Sten Porse). Bestanden blev opdaget i 1995 og der er talt omkring 30 individer.

Skriv en kommentar