Tips til design

Lixtal

Et lavt lixtal gør dine tekster mere brugervenlige.

Lix, lixtal og læsbarhed

Webers lov

Webers lov om stimumlus beskæftiger sig med hvor små forskelle, vi som mennesker kan sanse.

"Et element skal have en bestemt styrke i forhold til andre elementer for at man kan adskille dem fra hinanden"

Hvis du råber til en rockkoncert vil ingen høre det, men råber du tilsvarende højt i en kirke vil alle opdage det.

Webers lov

Ovenstående elementer er forskellige i både form, farve og størrelse. men forskellene er så små, at man skal se godt efter for at se forskellene. Og hvilket element er vigtigst?

Webers lov

Nu er vi ikke længere i tvivl. Den røde firkant er den vigtigste, derefter kommer den gule cirkel. Disse elementer træder ikke kun frem i kraft af deres form, størrelse og farve, men især fordi de bliver holdt op imod mindre og svagere elementer. 8 store røde firkanter, vil fremtræde ligeså anonyme som de øverste blå cirkler, hvis de stod alene.

Webers lov er i sin oprindelige form formuleret som en matematisk formel.

Her er lidt flere info om Weber's Law

Webdesign og Webers lov

Hvis vi skal følge anvisningerne i webers lov til webdesign, er det vigtigt, at vi giver de forskellige elementer forskellig styrke.

Stærke elementer er de vigtige elementer, svage elementer er mindre vigtige. På den måde hjælper vi vores brugere med at strukture og overskue informationer og elementer i vores design.

Vi skal som webdesignere beslutte os for, hvad der er det vigtigste og så vægte det mest. Vi bliver med andre ord nødt til at prioritere, hvad enten vi kan li' det eller ej.

Hvis vi gør alle elementer lige store, og lige højrøde, vil de blot råbe i munden på hinanden og resultatet bliver, at brugeren ikke vil hæfte sig ved noget bestemt. Og hvis ingen elementer optræder som hverken mere interessante eller vigtigere end andre, risikerer vi, at brugeren hurtigt klikker sig væk fra vores side.

Husk vi kun har ganske få sekunder til at overbevise vores brugere om, at netop vores side tilbyder netop hvad han søger efter. Så det er godt at have weber's lov i baghovedet, når vi designer.

Bag om Webers lov

Ernst Heinrich Weber (1795-1878), tysk proffessor i fysiologi og anatomi ved universitet i Leipzig.

Webers lov stammer fra ca. 1860, hvor Weber sammen med en kollega undersøgte sammenhængen mellem krop og psyke.

Weber udførte blandt andet eksperimenter med den psykiske reaktion på fysiske stimuli. Det blev starten på det, der senere blev kendt som perceptionspsykologi.

Mere om Ernst Heinrich Weber