Loven om Nærhed

"Symboler, der er anbragt nær hinanden, opfattes som hørende sammen."

Gestalt lovene. Nærhed

Vi opfatter umiddelbart cirklerne som hørende sammen to og to.

Ved at bruge næste gestalt lov, Loven om Lighed, kan vi forstærke indtrykket yderligere. Se hvad der sker, når vi tilføjer nogle former til figuerne.

Gestalt lovene. Nærhed

Gestaltlove i praksis

Gestaltlove. Loven om nrhed

Borger.dk 5-10-2008

Her ser vi gestaltloven om nærhed i praksis. Informationerne er anbragt i tætte klumper med luft omkring. Der er brugt så meget luft, at luften i sig selv danner en ramme.

I eksemplet ser vi også gestaltloven om lighed. Klumperne af information ligner hinanden, og hver gruppering indeholder, da også beslægtede informationer.

Endelig ses også gestaltloven om forbundethed. Den grønne flade under banneret rækker hen og omslutter søgefeltet.

Loven om nærhed

Noget at det første vi gør, når vi prøver at skaffe overblik, er at afgøre, hvad der hører sammen, og hvad der ikke hører sammen. Når vi skaffer os overblik sker det automatisk og ubevidst. Derfor er det vigtigt, at du organiserer informationerne på din hjemmeside.

Gestaltloven om nærhed er meget logisk. Informationer der hører sammen, skal placeres nær hinanden. Det gælder f.eks. for

  • Billedteksten og billedet.
  • Overskriften og teksten.
  • Menupunkterne i menuen

Brugeren skal intuitivt kunne fornemme, hvilke informationer, der er hænger sammen.

Når vi anbringer nogle elementer tættere på hinanden, betyder det også at andre skal placeres længere fra hinanden. Vi skal med andre ord arbejde med luften eller de negative flader i vores design. Vi skal arbejde bevist med at bruge mere luft for at adskille elementer og mindre luft for at knytte dem sammen.

Det betyder også, at det f.eks. kan være farligt at bruge lige margener (justify). Der kan let opstå endog meget store mellemrum mellem ordene. Det kan betyde at ord fra de andre linier faktisk kommer tættere på og dermed nedsætter læsbarheden.